Vertaling van vivid

Inhoud:

Engels
Nederlands
vivid {bn.}
hel 
luisterrijk
bright, brilliant, shiny, vivid, shining {bn.}
briljant 
glanzend
lumineus
schitterend
alive, live, vital, vivid, animate {bn.}
levend
levendig
graphic, lifelike, pictorial, vivid {bn.}
geïllustreerd
intense, vivid {bn.}
verzadigd
bright, brilliant, vivid {bn.}
briljant
hoogbegaafd
geniaal


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He has a very vivid imagination.

Hij heeft een zeer levendige verbeelding.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan vivid

bright - brilliant - shiny - shining - alive - live - vital - animate - graphic - lifelike - pictorial - intensegifted