Vertaling van walking

Inhoud:

Engels
Nederlands
to walk, to march, to ambulate {ww.}
lopen 
marcheren
Can you walk?
Kan je lopen?
The baby is able to walk.
De baby kan lopen.
to go on foot, to walk {ww.}
lopen 
gaan 
te voet gaan
He can't walk any more.
Hij kan niet meer lopen.
I can't walk any farther.
Ik kan niet verder lopen.
to tread, to walk, to walk upon, to board {ww.}
bestijgen 
opgaan
begaan 
walk, walking {zn.}
loop [m] (de ~)
I like to walk.
Ik loop graag.
Walk more slowly.
Loop eens wat langzamer.
walk, walking {zn.}
wandelpas
to take the air, to walk {ww.}
toelopen
to walk {ww.}
toelopen
to walk {ww.}
lopen
gaan
treden
I had to walk home.
Ik moest te voet naar huis gaan.
to walk {ww.}
aflopen

I am walking


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I like walking alone.

Ik ga graag alleen te voet.

I like walking by myself.

Ik ga graag alleen te voet.

Do not read while walking.

Niet lezen tijdens het lopen.

I don't feel like walking so fast.

Ik heb geen zin om zo hard te lopen.

She likes to go walking by herself.

Ze gaat graag alleen wandelen.

He likes walking in the park.

Hij houdt van wandelen in het park.

I was reading a book while walking.

Ik las een boek tijdens het wandelen.

I saw them walking arm in arm.

Ik zag hen arm in arm lopen.

Sometimes I feel tired of walking.

Soms voel ik me moe van het wandelen.

Walking along the street, I met an old friend.

Toen ik op straat liep, ontmoette ik een oude vriend.

He is, so to speak, a walking encyclopedia.

Hij is, zo te spreken, een lopende encyclopedie.

That old man is, so to speak, a walking dictionary.

Die oude man is, bij wijze van spreken, een wandelend woordenboek.

Look, the boys are walking barefoot in the water.

Kijk, de jongens lopen met blote voeten in het water.

I prefer walking to being carried in a vehicle.

Ik ga liever te voet dan in een voertuig vervoerd te worden.

Is it within walking distance?

Is het te lopen?


Gerelateerd aan walking

walk - march - ambulate - go on foot - tread - walk upon - board - take the airpace - walk - move