Vertaling van war

Inhoud:

Engels
Nederlands
war {zn.}
oorlog 
krijg
Who loves war?
Wie houdt van oorlog?
War concerns us all.
Oorlog gaat ons allen aan.
to wage war, to make war, to war {ww.}
oorlogvoeren
strijden

I war
you war
we war

ik voer oorlog
jij voert oorlog
wij voeren oorlog
» meer vervoegingen van oorlogvoeren

war, warfare {zn.}
oorlog [m] (de ~)
krijg [m] (de ~)
He did not want war.
Hij wilde geen oorlog.
The war lasted two years.
De oorlog duurde twee jaar.
war, warfare {zn.}
oorlogvoering [v] (de ~)
krijgsbedrijf

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Who loves war?

Wie houdt van oorlog?

War concerns us all.

Oorlog gaat ons allen aan.

The war lasted two years.

De oorlog duurde twee jaar.

War doesn't make anybody happy.

Niemand wordt gelukkig van oorlog.

The war is essentially over.

De oorlog is in wezen voorbij.

Nothing is worse than war.

Niets is slechter dan oorlog.

He did not want war.

Hij wilde geen oorlog.

France was at war with Russia.

Frankrijk voerde oorlog met Rusland.

Mars is the god of war.

Mars is de god van de oorlog.

He lost two sons in the war.

Hij verloor twee zonen in de oorlog.

The war began three years later.

De oorlog begon drie jaar later.

He was killed in the war.

Hij werd gedood in de oorlog.

All is fair in love and war.

In liefde en oorlog is alles geoorloofd.

Iran proclaimed war against the US.

Iran heeft Amerika de oorlog verklaard.

I'm opposed to any type of war.

Ik ben tegen ieder soort oorlog.


Gerelateerd aan war

wage war - make war - warfarefashion