Vertaling van with that

Inhoud:

Engels
Nederlands
with that, with that {spreekw.}
daarmee 
daarmede
met dat

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Want fries with that?

Wil je daar frietjes bij?

Let's begin with that question.

Laten we beginnen met die vraag.

What did you do with that car?

Wat heb je gedaan met die auto?

Your shoes don't go with that outfit.

Je schoenen passen niet bij dat pak.

I don't think this shirt goes with that red tie.

Ik denk niet dat dit overhemd bij die rode stropdas past.

Joe is madly in love with that girl.

Joe is tot over zijn oren verliefd op dat meisje.

I had nothing to do with that incident.

Ik had niks te maken met die gebeurtenis.

With that as a start many European poems and much literature came to be introduced.

Met dat als begin werden veel Europese gedichten en werd veel literatuur geïntroduceerd.

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.