Vertaling van with this

Inhoud:

Engels
Nederlands
with this {bw.}
bijgaand 
hierbij

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What he says has nothing to do with this problem.

Wat hij zegt heeft niets met dit probleem te maken.

I have nothing to do with this matter.

Ik heb niets met die zaak te maken.

With this telescope stars and dreams can be seen.

Met deze telescoop kun je sterren en dromen zien.

We all need to learn to deal with this situation.

We moeten allemaal leren omgaan met deze situatie.

I don't want to write with this pen.

Ik wil niet schrijven met deze pen.

The problem with this movie is that the violent scenes and the funny scenes are mixed together.

Het probleem met deze film is dat de gevechtsscènes en de humoristische scènes door elkaar gegooid zijn.

With this train we have to change in...

Met deze trein moeten wij overstappen in...