Vertaling van yahveh

Inhoud:

Engels
Nederlands
Jehovah, jahvey, jahweh, jehovah, jhvh, wahvey, yahve, yahveh, yahwe, yahweh, yhvh, yhwh {zn.}
Jehova [m]

Gerelateerd aan yahveh

Jehovah - jahvey - jahweh - jehovah - jhvh - wahvey - yahve - yahwe - yahweh - yhvh - yhwh