Vertaling van aunque

Inhoud:

Spaans
Nederlands
aunque {vw.}
al
ofschoon 
wel
hoewel 
alhoewel

Voorbeelden in zinsverband

Spaans
Nederlands

Iré aunque llueva mañana.

Ik ga, zelfs als het morgen regent.

Iré aunque llueva.

Ik ga, zelfs al regent het.

Aunque parezca extraño, falló.

Vreemd genoeg faalde hij.

Voy aunque llueva a cántaros.

Zelfs als het hard regent, ga ik.

Aunque probablemente adivines qué está pasando.

Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.

Aunque él se disculpó, aún estoy enojada.

Hoewel hij zich verontschuldigd heeft, ben ik nog steeds razend.

Aunque estaba cansado, hice lo que pude.

Hoewel ik moe was, heb ik gedaan wat ik kon.

¿Me seguirías amando aunque no fuera un hombre lobo?

Zou je nog steeds van me houden als ik een weerwolf was?

No quiero perder mis ideas, aunque algunas de ellas sean un poco extremas.

Ik wil mijn ideeën niet kwijtraken, zelfs als sommige ervan een beetje extreem zijn.

Podrías al menos tratar de ser más cortés, aunque no sea tu naturaleza.

Het ligt misschien niet in je aard, maar je zou tenminste een beetje beleefd kunnen zijn.

Metódicamente, Dima lo intentó marcando los números desde el 962 hasta el 965, pero siempre se encontraba con el Al-Sayb equivocado, aunque a todos les gustaba la Fanta y no les gustaban los novatos.

Systematisch probeerde Dima de nummers van 962 tot 965 te bellen, maar steeds kreeg hij de verkeerde Al-Sayib aan de lijn, hoewel ze allemaal van Fanta hielden en niet van noobs.