Vertaling van durante

Inhoud:

Spaans
Nederlands
durante, mientras {vz.}
gedurende
onder 
bij 
tijdens


Voorbeelden in zinsverband

Spaans
Nederlands

Bill estuvo llorando durante horas.

Bill schreide urenlang.

Enseñó música durante treinta años.

Ze heeft dertig jaar lang muziekles gegeven.

Siguió lloviendo durante tres días.

Het bleef drie dagen regenen.

La conocí durante mi estancia en México.

Ik heb haar ontmoet tijdens mijn verblijf in Mexico.

He vivido aquí durante treinta años.

Ik heb hier dertig jaar gewoond.

Pillaron a Jim copiando durante el examen.

Jim was tijdens het examen betrapt op spieken.

Lleva deambulando por Europa durante meses.

Hij zwerft al maanden door Europa.

La lluvia estuvo cayendo durante cinco días.

De regen duurde vijf dagen.

Ella siempre tiene tiempo durante la tarde.

Ze heeft altijd tijd in de namiddag.

Durante el invierno duermo con dos frazadas.

In de winter slaap ik onder twee dekens.

Esta montaña está cubierta de nieve durante todo el año.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

Voy a estar en casa durante la mañana.

Ik zal 's morgens thuis zijn.

Esta montaña está cubierta de nieve durante todo el año.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

Esta montaña está cubierta de nieve durante todo el año.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

Esta montaña está cubierta de nieve durante todo el año.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.


Gerelateerd aan durante

mientras