Vertaling van entender

Inhoud:

Spaans
Nederlands
comprender, entender {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 
Ella lo quería entender.
Ze wilde het begrijpen.
Era imposible entender sus preguntas.
Het was onmogelijk zijn vragen te begrijpen.


Voorbeelden in zinsverband

Spaans
Nederlands

Ella lo quería entender.

Ze wilde het begrijpen.

Era imposible entender sus preguntas.

Het was onmogelijk zijn vragen te begrijpen.

Apenas puedo entender lo que él dice.

Ik kan amper verstaan wat hij zegt.

No logro entender su verdadero objetivo.

Ik begrijp niet wat zijn echte doel is.

Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender.

Verbaasd zijn, zich verwonderen, is beginnen te begrijpen.

Marca las palabras que no consigues entender.

Markeer de woorden die je niet begrijpt.

Pero no los puedo entender muy bien.

Maar ik kan hen niet te goed verstaan.

La gente debería entender que el mundo está cambiando.

Mensen moeten begrijpen dat de wereld verandert.

Tom apenas podía entender lo que decía Mary.

Tom kon nauwelijks verstaan wat Mary zei.

Quiero entender mejor cuál es el significado de la vida.

Ik wil beter begrijpen wat de zin van het leven is.

No apoyo la teoría de que uno tiene que estudiar latín para entender mejor el inglés.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

Se necesita sabiduría para entender la sabiduría: la música no es nada si los oyentes están sordos.

Het vereist wijsheid om wijsheid te verstaan: muziek is niets wanneer het publiek doof is.


Gerelateerd aan entender

comprender