Vertaling van probar

Inhoud:

Spaans
Nederlands
probar {ww.}
passen
aanpassen 
¿Me puedo probar este vestido?
Mag ik deze jurk passen?
probar, demostrar {ww.}
bewijzen
waarmaken
uitwijzen
staven 
adstrueren
aantonen 
Ella está tratando de demostrar la existencia de los fantasmas.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
Los matemáticos son poetas, sólo que tienen que demostrar lo que su imaginación crea.
Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.
probar {ww.}
passen
aanpassen 
ensayar, probar {ww.}
op de proef stellen
toetsen
bezoeken
intentar, probar, ensayar {ww.}
proberen
passen
uitproberen 
toetsen
aanpassen 
beproeven 
Creo que vale la pena intentar.
Ik denk dat het het proberen waard is.
Si sale mal esta vez, podemos intentar de nuevo.
Als het deze keer niet lukt, kunnen we nog eens proberen.

Voorbeelden in zinsverband

Spaans
Nederlands

¿Me puedo probar este vestido?

Mag ik deze jurk passen?

—No... —Dima suspiró— Creo que llamé al país equivocado. Déjeme probar con los otros 960.

"Nee..." zuchtte Dima. "Ik denk dat ik naar het verkeerde land gebeld heb. Laat ik de andere nummers in de 960 eens proberen."


Gerelateerd aan probar

demostrar - ensayar - intentar