Vertaling van tal vez

Inhoud:

Spaans
Nederlands
tal vez, quizá {bw.}
misschien 
mogelijk
mogelijkerwijs
soms
wellicht 

Voorbeelden in zinsverband

Spaans
Nederlands

Tal vez podamos conversar.

Misschien kunnen we praten.

Tal vez necesites hervir agua.

Je moet misschien water laten koken.

Tal vez lo dejé sobre la mesa.

Misschien heb ik het op tafel laten liggen.

¿Podrías tal vez traducir eso por mí?

Kun je dat misschien vertalen voor mij?

Tal vez le gustas a Tom.

Misschien houdt Tom van jou.

Tal vez no lo habría conseguido sin su ayuda.

Het zou me niet gelukt zijn zonder zijn hulp.

La pregunta tal vez sea demasiado compleja para ti.

De vraag is misschien te ingewikkeld voor jou.

Tal vez yo sea infeliz, pero no pretendo matarme.

Ik mag dan wel ongelukkig zijn, maar ik ben niet van plan mezelf te doden.

La esperanza es una vocecita que susurra " tal vez" cuando parece que el mundo entero está gritando ¡no!

Hoop is een zachte stem die "misschien" fluistert, als de hele wereld "nee!" lijkt te roepen.

A veces me pregunto si este mundo solo existe en la cabeza de alguien que sueña que todos existimos. Tal vez incluso sea yo.

Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.


Gerelateerd aan tal vez

quizá