Vertaling van attendre

Inhoud:

Frans
Nederlands
attendre {ww.}
wachten
verwachten 
te wachten staan
Il m'a fait attendre longtemps.
Hij heeft me lang laten wachten.
Devrais-je attendre qu'elle revienne ?
Zou ik wachten tot ze weer komt?

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il m'a fait attendre longtemps.

Hij heeft me lang laten wachten.

Devrais-je attendre qu'elle revienne ?

Zou ik wachten tot ze weer komt?

Attendre longtemps un ami me rend nerveux.

Lang wachten op een vriend maakt me zenuwachtig.

Tom ne veut pas attendre aussi longtemps.

Tom wil niet zo lang wachten.

Je ne veux pas attendre aussi longtemps.

Ik wil niet zo lang wachten.

Il m'a fait attendre pendant une heure.

Hij heeft mij een uur laten wachten.

Tout ce que tu dois faire, c'est attendre.

Het enige wat je hoeft te doen is wachten.

Je ne suis pas d'humeur à attendre plus longtemps.

Ik heb geen zin om nog langer te wachten.

On ne peut pas tout attendre des écoles.

Je kan niet alles van de scholen verwachten.

Tout ce que tu peux faire c'est attendre.

Het enige wat je doen kan, is afwachten.

J'espère que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps.

Ik hoop dat we niet al te lang hoeven wachten.

Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps.

Het spijt me dat ik je zo lang heb laten wachten.

Tu peux pas attendre de moi que je pense toujours à tout !

Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!