Vertaling van bureau

Inhoud:

Frans
Nederlands
bureau [m] (le ~) {zn.}
kantoor  [o]
À demain au bureau.
Tot morgen op kantoor.
Son bureau se trouve au centre-ville.
Zijn kantoor bevindt zich in het stadscentrum.
bureau [m] (le ~), secrétaire [m] (le ~), pupitre [m] (le ~) {zn.}
schrijftafel 
bureau  [o]
schrijfbureau
Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un pupitre ?
Waarom lijkt een raaf op en schrijftafel?
Pas sur mon bureau !
Zet het niet op mijn schrijftafel.
bureau [m] (le ~) {zn.}
kantoor  [o]
bureau  [o]
bureel [o]
L'ameublement de ce bureau est vraiment moderne.
De meubels in dit kantoor zijn zeer modern.
Peux-tu aller au bureau en train ?
Kunt ge met de trein naar kantoor gaan?
cabinet [v] (la ~), bureau [m] (le ~) {zn.}
advocatenkantoor [o]

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Pas sur mon bureau !

Zet het niet op mijn schrijftafel.

À demain au bureau.

Tot morgen op kantoor.

Le tiroir du bureau est ouvert.

De schuif van de schrijftafel is open.

Je vais demander un nouveau bureau.

Ik zal om een nieuwe schrijftafel vragen.

Son bureau se trouve au centre-ville.

Zijn kantoor bevindt zich in het stadscentrum.

Ta montre se trouve sur le bureau.

Je horloge ligt op het bureau.

Une pomme se trouve sur le bureau.

Er ligt een appel op tafel.

J'ai fabriqué un bureau en bois.

Ik maakte een bureau van hout.

Le bureau est composé de bois.

De bureau is gemaakt uit hout.

L'ameublement de ce bureau est vraiment moderne.

De meubels in dit kantoor zijn zeer modern.

Peux-tu aller au bureau en train ?

Kunt ge met de trein naar kantoor gaan?

Il y a une pomme sur le bureau.

Er ligt één appel op de tafel.

Je veux que tu ailles au bureau de poste.

Ik wil dat je naar het postkantoor gaat.

Nick n'a pas besoin de venir à mon bureau.

Nick moet niet naar mijn bureau komen.

Il a remarqué une lettre sur le bureau.

Hij bemerkte een brief op de schrijftafel.


Gerelateerd aan bureau

secrétaire - pupitre - cabinet