Vertaling van conduire

Inhoud:

Frans
Nederlands
conduire, diriger, mener, aboutir {ww.}
besturen 
voeren 
geleiden
leiden
brengen 
Ton oncle t'a-t-il laissé conduire sa voiture ?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
conduire, diriger, piloter {ww.}
besturen 
sturen


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Pouvez-vous conduire une voiture ?

Kunt u autorijden?

Conduire trop vite est dangereux.

Te snel rijden is gevaarlijk.

Savez-vous conduire une voiture ?

Kun je autorijden?

Elle n'a pas de permis de conduire.

Ze heeft geen rijbewijs.

Tom est trop jeune pour conduire une voiture.

Tom is te jong om auto te rijden.

Je peux conduire une voiture, mais pas Tom.

Ik kan auto rijden, maar Tom niet.

Ton oncle t'a-t-il laissé conduire sa voiture ?

Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?

Vous pouvez conduire ma voiture pour autant que vous conduisiez prudemment.

Je mag mijn auto gebruiken als je voorzichtig rijdt.

Mon permis de conduire expire à la fin de ce mois-ci.

Mijn rijbewijs verloopt eind deze maand.


Gerelateerd aan conduire

diriger - mener - aboutir - piloter