Vertaling van dessiner

Inhoud:

Frans
Nederlands
dessiner {ww.}
tekenen 
uittekenen
trekken
aftekenen
Je peux dessiner une carte du Brésil à la perfection.
Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
Avant les jeunes me demandaient de leur dessiner un mouton, maintenant ils veulent que je leur apprenne à faire un commit. Les temps changent.
Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il est en train de dessiner une pomme.

Hij schetst een appel.

Je peux dessiner une carte du Brésil à la perfection.

Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.

Ce soir nous nous sommes amusés à dessiner ensemble notre arbre généalogique.

Vanavond hebben we plezier gehad met het samen opstellen van onze stamboom.

Avant les jeunes me demandaient de leur dessiner un mouton, maintenant ils veulent que je leur apprenne à faire un commit. Les temps changent.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.