Vertaling van dimanche

Inhoud:

Frans
Nederlands
dimanche [m] (le ~) {zn.}
zondag 
Dimanche vient après samedi.
Zondag komt na zaterdag.
Hier, c'était dimanche.
Gisteren was het zondag.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je dus travailler dimanche.

Ik moest op zondag werken.

Dimanche vient après samedi.

Zondag komt na zaterdag.

Hier, c'était dimanche.

Gisteren was het zondag.

Hier, c'était dimanche.

Gisteren was het zondag.

Travaillez-vous le dimanche ?

Werk je op zondag?

Peux-tu venir dimanche soir ?

Kunt ge zondagavond komen?

Qu'avez-vous fait dimanche dernier ?

Wat heb je afgelopen zondag gedaan?

Je suis libre le dimanche.

Ik ben vrij op zondag.

Ils vont à l'église le dimanche matin.

Zij gaan naar de kerk op zondagochtend.

Après le dimanche, vient le lundi.

Na zondag komt maandag.

Que dis-tu d'organiser un barbecue dimanche prochain ?

Wat dacht je van een barbecuefeestje aankomende zondag?

Je suis allé lui rendre visite dimanche matin.

Ik bezocht haar op zondagochtend.

J'ai travaillé dimanche alors j'ai eu mon lundi.

Ik werkte op zondag, dus ik had maandag vrij.

Je ne vais pas à l'école le dimanche.

Ik ga niet naar school op zondag.

Il est impératif que tu finisses pour dimanche.

Ge moet zeker tegen zondag klaar zijn.