Vertaling van elle

Inhoud:

Frans
Nederlands
elle {pers. vnw.}
ze
zij 
il, elle {pers. vnw.}
't
het 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Elle court.

Zij rent.

Elle l'écoutait.

Ze luisterde naar hem.

Elle était impatiente de rentrer chez elle.

Ze wilde graag naar huis.

Est-elle mariée ?

Is zij getrouwd?

Elle s'habilla en vitesse.

Ze kleedde zich rap aan.

Elle porte un chapeau.

Ze draagt een hoed.

Elle a beaucoup d'argent.

Zij heeft veel geld.

Elle mourut d'un cancer.

Ze stierf aan kanker.

Elle écrit des nouvelles.

Zij schrijft novelles.

Elle se lève tôt.

Ze staat vroeg op.

Elle m'a laissé tomber.

Ze heeft me gedumpt.

Elle fronça ses sourcils.

Zij fronste haar wenkbrouwen.

Elle viendra bientôt.

Ze zal straks komen.

Elle s'adressa au président.

Ze wendde zich tot de voorzitter.

Elle se tut soudain.

Ze werd plots stil.


Gerelateerd aan elle

il