Vertaling van faible

Inhoud:

Frans
Nederlands
faible {bn.}
licht 
zwak 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Anne a un faible pour le chocolat.

Ann heeft een zwak voor chocolade.

L'Europe comporte une population plus faible que l'Asie.

Europa heeft minder inwoners dan Azië.

L'esprit est fort mais la chair est faible.

De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.

Cela coûtera trente mille yens selon la plus faible estimation.

Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.