Vertaling van favorable

Inhoud:

Frans
Nederlands
favorable, propice {bn.}
goedgezind
gunstig
toegenegen
welgezind
lievelings-
aimable, amical, favorable {bn.}
aardig 
beminnelijk 
lief
vriendelijk
schattig


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Son nouveau livre a eu un accueil favorable.

Zijn nieuwe boek werd goed ontvangen.

Il est apparu évident que ceci constitue un facteur très favorable pour notre projet, qui vise justement à créer, en coopération, un réseau de traductions dans le plus grand nombre possible de langues.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.


Gerelateerd aan favorable

propice - aimable - amical