Vertaling van finalement

Inhoud:

Frans
Nederlands
enfin, finalement {bw.}
eindelijk
enfin, finalement {bw.}
eindelijk
per saldo
ten slotte


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il rejoignit finalement l'hôtel.

Uiteindelijk bereikte hij het hotel.

Nous l'avons finalement fait.

Het is ons eindelijk gelukt.

J'ai finalement trouvé la solution au problème.

Ik heb eindelijk de oplossing voor het probleem gevonden.

Son vœu a finalement été réalisé.

Zijn wens werd uiteindelijk vervuld.

Le patient a finalement vaincu sa maladie.

De patient overwon eindelijk zijn ziekte.

Finalement Jeanne n'a pas acheté ça.

Jane heeft het dan toch maar niet gekocht.

Finalement, elle choisit un autre chaton.

Uiteindelijk koos ze een ander kattejong.

Je comprends finalement les principes de base du tartre.

Eindelijk begrijp ik de basisbeginselen van de differentiaalrekening.

Elle rassembla finalement le courage pour lui demander davantage d'argent.

Ze had eindelijk de moed bij elkaar geraapt om geld te vragen aan hem.

Merci de m'avoir expliqué finalement pourquoi on me prend pour une imbécile.

Bedankt dat u me eindelijk uitgelegd heeft waarom men mij voor een idioot houdt.

J'aimerais pouvoir m'inquiéter plus pour mes notes mais il semblerait qu'à un certain moment de ma vie, j'ai décidé que cela n'était finalement pas si important.

Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden zijn.


Gerelateerd aan finalement

enfin