Vertaling van gagner ��

Inhoud:

Frans
Nederlands
gagner, remporter {ww.}
winnen 
verdienen 
behalen 
Quelle équipe va gagner ?
Welk team zal winnen?
Quelle équipe est-elle susceptible de gagner ?
Welk team zal waarschijnlijk winnen?
gagner {ww.}
verdienen 
met werken verkrijgen
Nous travaillons pour gagner de l'argent.
We werken om geld te verdienen.
Il n'a qu'un seul but dans la vie, gagner de l'argent.
Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.
acquérir, obtenir, gagner {ww.}
verkrijgen 
verwerven
behalen 
buitmaken
Où puis-je obtenir une carte de l'Europe ?
Waar kan ik een kaart van Europa verkrijgen?
enrôler, gagner, recruter, s'adjoindre des aides {ww.}
werven 
aanwerven 
aanbrengen 
Est-ce une bonne idée de recruter d'anciens pirates informatiques comme professionnels de la sécurité ?
Is het een goed idee om voormalige hackers aan te werven als beveiligingsspecialisten?


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Quelle équipe va gagner ?

Welk team zal winnen?

Nous travaillons pour gagner de l'argent.

We werken om geld te verdienen.

Quelle équipe est-elle susceptible de gagner ?

Welk team zal waarschijnlijk winnen?

Un ordinateur te ferait gagner du temps.

Een computer bespaart je veel tijd.

As-tu dit que je ne pourrais jamais gagner ?

Heb je gezegd dat ik nooit zou kunnen winnen?

On dirait qu'il va gagner le premier prix.

Het lijkt dat hij de eerste prijs zal winnen.

Tu as peu à gagner et beaucoup à perdre.

Je hebt weinig te winnen en veel te verliezen.

Le plus important n'est pas de gagner mais de participer.

Niet winnen is belangrijk, maar deelnemen.

Trouver un gentil garçon, c'est plus dur que de gagner au loto.

Een geschikte man vinden is moeilijker dan de lotto winnen.

Il n'a qu'un seul but dans la vie, gagner de l'argent.

Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.

L'Amérique est un endroit charmant pour vivre, si c'est pour gagner de l'argent.

Het is fantastisch om in Amerika te zijn, als je hier bent om geld te verdienen.


Gerelateerd aan gagner ��

gagner - remporter - acquérir - obtenir - enrôler - recruter - s'adjoindre des aides