Vertaling van garder

Inhoud:

Frans
Nederlands
garder, protéger {ww.}
waken over
hoeden
bewaren 
de wacht hebben
bewaken 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Tu peux garder le livre.

Je mag het boek houden.

Vous avez le droit de garder le silence.

U hebt het recht om te zwijgen.

Nous ne pouvons pas garder un mouton à la maison. Qu'en ferions-nous ?

We kunnen thuis geen schaap houden. Wat moeten we er daar mee doen?

Mais vous savez, il serait triste de collecter toutes ces phrases et de les garder pour nous. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec elles. C'est pourquoi Tatoeba est ouvert. Notre code source est ouvert. Nos données sont ouvertes.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.


Gerelateerd aan garder

protéger