Vertaling van grand

Inhoud:

Frans
Nederlands
grand {bn.}
groot 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

C'est grand !

Dat is geweldig!

Ouvrez grand la bouche.

Doe je mond wijd open.

C'est un grand lâche.

Hij is een grote lafaard.

Son père est grand.

Haar vader is groot.

Regarde ce grand bâtiment !

Moet je dat hoge gebouw zien.

Quel grand chien !

Wat een grote hond!

Votre père est grand.

Uw vader is groot.

J'avais un grand appétit.

Ik had erge trek.

Je suis très grand.

Ik ben heel lang.

J'aurais aimé être plus grand.

Ik had graag groter willen zijn.

Mon grand-père aime marcher.

Mijn opa houdt van wandelen.

Vous êtes un grand malade.

Je bent ernstig ziek.

Parce que c'est trop grand.

Omdat het te groot is.

Grand-père a attrapé froid.

Opa is verkouden.

Grand-père parle très lentement.

Opa spreekt heel traag.