Vertaling van il y a

Inhoud:

Frans
Nederlands
il y a
er is
er zijn
il y a
geleden
voorbij
eertijds

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il y a un problème ?

Is er een probleem?

Alors il y a un problème...

Dan hebben we een probleem...

Il y a un passage secret.

Er is een geheime doorgang.

Il y a encore beaucoup d'eau.

Er is nog een hoop water over.

Il y a vraiment du vent, aujourd'hui.

Het is erg winderig vandaag.

Il y a six personnes, lui inclus.

Er zijn zes mensen, inclusief hem.

Il y a un embouteillage sur l'autoroute.

Er staat een file op de snelweg.

Il y a 43 préfectures au Japon.

Er zijn 43 prefecturen in Japan.

Il y a un traître parmi nous.

Er is een verrader onder ons.

Il y a une rose jaune ici.

Er staat daar een gele roos.

Oh, il y a un papillon !

O, hier zit een vlinder!

Il y a un fleuriste près d'ici.

Er is een bloemenwinkel in de buurt.

il y a une volonté, il y a un moyen.

Waar een wil is, is een weg.

Il y a un cygne dans l’eau là.

Er is een zwaan in het water daar.

Il y a eu un tremblement de terre ce matin.

Deze morgen was er een aardbeving.