Vertaling van important

Inhoud:

Frans
Nederlands
considérable, grave, important, majeur {bn.}
belangrijk 
erg
ernstig 
voornaam
zwaar
zwaarwichtig
important, gros
belangrijk
aanzienlijk
aanmerkelijk
considerabel
ferm
fiks
fors
geducht
gevoelig
merkelijk
nameloos
niet gering
niet onbelangrijk
important
important
belangrijk
aanzienlijk
aanmerkelijk
beduidend

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Ce n'est pas important.

Dat is niet belangrijk.

Ce n'est pas important.

Het is niet belangrijk.

J'attends un appel très important.

Ik wacht op een zeer belangrijk telefoontje.

Il jouait un rôle important au comité.

Hij speelde een belangrijke rol in het comité.

Rien n'est plus important que la santé.

Niets is belangrijker dan gezondheid.

Rien n'est aussi important que l'amitié.

Er is niets zo belangrijk als vriendschap.

C'est important de lire beaucoup de livres.

Het is belangrijk om veel boeken te lezen.

Il est extrêmement important de s'exercer chaque jour.

Het is erg belangrijk om dagelijks te sporten.

Je pense qu'il est important de dire la vérité.

Ik vind het belangrijk om de waarheid te vertellen.

Le plus important n'est pas de gagner mais de participer.

Niet winnen is belangrijk, maar deelnemen.

Mais comment vas-tu décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas ?

Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?

Le terrorisme est le facteur de division d'un pays et de création de régions autonomes le plus important.

Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.

J'aimerais pouvoir m'inquiéter plus pour mes notes mais il semblerait qu'à un certain moment de ma vie, j'ai décidé que cela n'était finalement pas si important.

Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden zijn.


Gerelateerd aan important

considérable - grave - majeur - gros