Vertaling van impossible

Inhoud:

Frans
Nederlands
impossible {bn.}
onbestaanbaar
onmogelijk 
uitgesloten
impossible
onmogelijk
ondoenlijk
onhaalbaar
onuitvoerbaar

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il m'est impossible de t'aider.

Ik kan je onmogelijk helpen.

La victoire est improbable mais pas impossible.

Overwinning is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.

C'était impossible de comprendre ses questions.

Het was onmogelijk zijn vragen te begrijpen.

Je suis désolé, mais c'est tout simplement impossible.

Sorry, maar dat kan gewoon niet.

Il est impossible de vivre sur cette île.

Het is onmogelijk op dat eiland te wonen.

Je pense qu'il nous est impossible de le battre.

Ik denk dat het onmogelijk is dat wij hem verslaan.

Finir le rapport pour demain est à peu près impossible.

Het is vrijwel onmogelijk om het verslag morgen af te hebben.

Bah ! A-t-il vraiment dit ça ? Impossible !

Bah! Heeft hij dat echt gezegd? Onmogelijk!

Il est impossible de dire quand la Terre a vu le jour précisément.

Het is onmogelijk te zeggen wanneer de aarde precies ontstaan is.

Il semble impossible de distinguer une névrose obsessionnelle d'un amour intense, d'un point de vue biochimique.

Het lijkt onmogelijk te zijn om een obsessieve neurose van een intense liefde te onderscheiden vanuit een biochemisch perspectief.

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.

Ze wisten niet dat het onmogelijk was, dus ze deden het.