Vertaling van langue

Inhoud:

Frans
Nederlands
langue [v] (la ~) {zn.}
tong  [v]
Montrez-moi votre langue.
Steek je tong uit.
Je l'ai sur le bout de la langue.
Het ligt op het puntje van mijn tong.
langue [v] (la ~) {zn.}
taal 
Parles-tu ma langue ?
Spreek je mijn taal?
L'anglais est une langue germanique.
Engels is een Germaanse taal.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Montrez-moi votre langue.

Steek je tong uit.

Parles-tu ma langue ?

Spreek je mijn taal?

Ma langue a fourché.

Spreekfout.

La langue anglaise est proche de la langue allemande.

Engels en Duits zijn twee verwante talen.

L'anglais est une langue germanique.

Engels is een Germaanse taal.

L'espagnol est sa langue maternelle.

Spaans is zijn moedertaal.

Une langue ne suffit jamais.

Eén taal is nooit genoeg.

Ma langue maternelle est l'espagnol.

Mijn moedertaal is Spaans.

Le français est sa langue maternelle.

Frans is zijn moedertaal.

Quelle est la langue parlée à Mexico ?

Welke taal spreken ze in Mexico?

Apprendre une langue étrangère est amusant.

Het is leuk om een vreemde taal te leren.

Ma langue maternelle est le japonais.

Mijn moedertaal is Japans.

Apprendre une langue étrangère est amusant.

Het is leuk om een vreemde taal te leren.

Quelle est la langue parlée au Mexique ?

Welke taal wordt er gesproken in Mexico?

Le latin est la langue de l'avenir !

Latijn is de taal van de toekomst!