Vertaling van lentement

Inhoud:

Frans
Nederlands
lentement {bw.}
langzaam 
op zijn gemak
zachtjes
zoetjes


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Parlez lentement et distinctement.

Spreek langzaam en duidelijk.

Ma mère parle lentement.

Mijn moeder spreekt langzaam.

Hâte-toi lentement.

Haastige spoed is zelden goed.

Tom marche lentement.

Tom stapt traag.

Hâtez-vous lentement.

Haast je langzaam.

Grand-père parle très lentement.

Opa spreekt heel traag.

Les Roumains de Transylvanie parlent très lentement.

De Roemenen uit Transsylvanië spreken heel langzaam.

Pourriez-vous parler un peu plus lentement ?

Spreekt u alstublieft langzamer.

S'il vous plait, parlez plus lentement.

Spreekt u alstublieft langzamer.

Parlez plus lentement s'il vous plaît !

Kunt u langzamer spreken alstublieft?

Elle disparut lentement dans la forêt brumeuse.

Ze verdween langzaam in het nevelige bos.

Il a dit qu'il t'avait demandé de parler plus lentement.

Hij zei dat hij je had verteld langzamer te spreken.

L'avion en papier plana lentement vers le sol.

Het papieren vliegtuig gleed langzaam naar de grond.

Peux-tu parler plus lentement?

Kun je langzaam spreken?

Si tu le fais un peu plus lentement, ça va plus vite.

Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger.