Vertaling van lettre

Inhoud:

Frans
Nederlands
lettre [v] (la ~) {zn.}
letter 
« A » est la première lettre de l'alphabet.
"A" is de eerste letter van het alfabet.
lettre [v] (la ~) {zn.}
brief  [m]
schrijven  [o]
missive [v]
epistel [o]
Il écrira une lettre.
Hij zal een brief schrijven.
Je dois écrire une lettre.
Ik moet een brief schrijven.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

C'était une longue lettre.

Het was een lange brief.

J'écris une lettre.

Ik schrijf een brief.

La lettre arrivera demain.

De brief zal morgen aankomen.

Il écrira une lettre.

Hij zal een brief schrijven.

J'attends une lettre d'elle.

Ik verwacht een brief van haar.

Qui a écrit cette lettre ?

Wie heeft deze brief geschreven?

As-tu reçu la lettre ?

Heeft u de brief ontvangen?

Elle écrit une lettre maintenant.

Ze is nu een brief aan het schrijven.

Je dois écrire une lettre.

Ik moet een brief schrijven.

Il a écrit une lettre.

Hij schreef een brief.

Avez-vous reçu sa lettre ?

Heb je haar brief gekregen?

Dois-je écrire une lettre ?

Moet ik een brief schrijven?

J'ai reçu une lettre d'elle.

Ik heb een brief van haar ontvangen.

Qui a écrit une lettre ?

Wie heeft een brief geschreven?

C'est une lettre très étrange.

Het is een heel vreemde brief.