Vertaling van machine

Inhoud:

Frans
Nederlands
machine [v] (la ~) {zn.}
machine  [v]
Quelle formidable machine !
Wat een geweldige machine!
La machine est hors service.
De machine is buiten bedrijf.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Quelle formidable machine !

Wat een geweldige machine!

L'ordinateur est une machine complexe.

Een computer is een ingewikkelde machine.

La machine est hors service.

De machine is buiten bedrijf.

Cette machine est-elle encore utilisable ?

Is die machine nog bruikbaar?

Le corps de l'homme est une sorte de machine.

Het menselijk lichaam is een soort machine.

Son travail est de taper à la machine.

Haar werk is om te typen.

C'est comme ça qu'il a inventé la machine.

Zo heeft hij de machine uitgevonden.

Je n'arrive pas à me rappeler l'utilisation de cette machine.

Ik kan me niet meer herinneren hoe ik deze machine moet gebruiken.

La machine à laver est une invention merveilleuse.

De wasmachine is een geweldige uitvinding.