Vertaling van mer

Inhoud:

Frans
Nederlands
mer [v] (la ~) {zn.}
zee  [v]
Beaucoup d'hommes sont morts en mer.
Vele mannen stierven op zee.
Il a peur de la mer.
Hij is bang voor de zee.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il a peur de la mer.

Hij is bang voor de zee.

Sa maison est proche de la mer.

Haar huis is dichtbij de zee.

Beaucoup d'hommes sont morts en mer.

Vele mannen stierven op zee.

La Terre est faite de mer et de terre.

De aarde bestaat uit zee and land.

L'Irlande et l'Angleterre sont séparées par la mer.

De zee scheidt Ierland van Engeland.

Elle a une maison près de la mer.

Ze heeft een huis aan de zee.

Cette pieuvre est retournée à la mer sans avoir été mangée.

De octopus keerde terug naar de zee, zonder opgegeten te worden.

Tu ne peux pas boire l'eau de mer car elle est trop salée.

Zeewater kun je niet drinken omdat het te zout is.

La montagne est à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

De berg is tweeduizend meter boven het zeeniveau.

Il fait bon aujourd'hui donc on peut nager dans la mer.

Het is warm vandaag, dus je kunt in zee zwemmen.

C'est de loin le meilleur restaurant de fruits de mer du coin.

Dit is verreweg het beste zeevruchtenrestaurant in de omgeving.

Cet été, nous irons à la montagne et à la mer.

Deze zomer zullen we naar de bergen gaan en naar zee.

Prenons bien conscience de la gravité de la journée d'aujourd'hui, car aujourd'hui, dans les murs accueillants de Boulogne-sur-Mer, ne se réunissent pas des Français avec des Anglais, des Russes avec des Polonais, mais des hommes avec des hommes.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.

Prenons bien conscience de la gravité de la journée d'aujourd'hui, car aujourd'hui, dans les murs accueillants de Boulogne-sur-Mer, ne se réunissent pas des Français avec des Anglais, des Russes avec des Polonais, mais des hommes avec des hommes.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.