Vertaling van mille

Inhoud:

Frans
Nederlands
mille {telw.}
duizend

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Cela coutera plus de mille yen.

Het zal meer dan duizend yen kosten.

Cela coûtera trente mille yens selon la plus faible estimation.

Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.

Environ mille tonnes de farine sont exportées chaque année.

Ongeveer twee miljoen pond bloem wordt jaarlijks uitgevoerd.