Vertaling van nager

Inhoud:

Frans
Nederlands
nager, se baigner {ww.}
zwemmen 
baden
drijven
Il est dangereux de se baigner dans ce fleuve.
Het is gevaarlijk om in die rivier te zwemmen.
Il est dangereux de se baigner dans cette rivière.
Het is gevaarlijk om te baden in deze rivier.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

J'aime nager.

Ik hou van zwemmen.

J'aime nager.

Ik hou van zwemmen.

Je sais nager.

Ik kan zwemmen.

Il peut nager vite.

Hij kan snel zwemmen.

Mary sait nager.

Mary kan zwemmen.

J'aimerais savoir nager.

Ik wou dat ik kon zwemmen.

Il aime nager.

Hij houdt van zwemmen.

Irions-nous nager ?

Zullen we gaan zwemmen?

Il sait nager.

Hij kan zwemmen.

Il ne sait pas nager.

Hij kan niet zwemmen.

Je veux apprendre à nager.

Ik wil leren zwemmen.

J'aimerais nager dans cette rivière.

Ik zou graag in deze rivier zwemmen.

Allons nager à la rivière.

Laten we in de rivier zwemmen.

Il ne sait pas nager.

Hij kan niet zwemmen.

Je ne sais pas nager.

Ik kan niet zwemmen.


Gerelateerd aan nager

se baigner