Vertaling van neuf

Inhoud:

Frans
Nederlands
neuf {telw.}
negen


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

C'est neuf.

Dit is nieuw.

J'ai acheté neuf fleurs.

Ik kocht negen bloemen.

C'est flambant neuf.

Het is gloednieuw.

Quoi de neuf ?

Wat is nieuw?

L'école débute à neuf heures.

De school begint om negen uur.

Un chat a neuf vies.

Een kat heeft negen levens.

Il a dit qu'il était neuf heures.

Hij zei dat het negen uur was.

Je devine juste neuf fois sur dix.

Negen keer op tien raad ik juist.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

Le musée est ouvert à partir de neuf heures.

Het museum opent om 9 uur 's ochtends.

Le stylo que j'ai perdu hier était neuf.

De pen die ik gister verloor was nieuw.

Je te verrai à neuf heures demain matin.

Ik zie je morgenochtend om negen uur.

Mon sac est trop vieux. Je dois en acheter un neuf.

Mijn tas is te oud. Ik moet een nieuwe kopen.

Un billet pour la séance de dix-neuf heures s'il vous plait.

Geeft u mij een kaartje voor de voorstelling van zeven uur, alstublieft.