Vertaling van noir

Inhoud:

Frans
Nederlands
noir {bn.}
zwart 
Noir [m] (le ~), nègre [m] (le ~) {zn.}
zwarte
neger
Je préfère le noir.
Ik geef de voorkeur aan de zwarte.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je préfère le noir.

Ik geef de voorkeur aan de zwarte.

Le chat est noir.

De kat is zwart.

Le noir te va bien.

Zwart staat je goed.

Il aime son café noir.

Hij heeft zijn koffie graag zwart.

Elle s'habille toujours de noir.

Zij kleedt zich altijd in het zwart.

Un chat peut voir dans le noir.

Katten kunnen in het donker zien.

Il faisait noir comme dans un four.

Het was stikdonker.

Elle était vêtue tout de noir.

Zij was helemaal in het zwart gekleed.

Les hiboux peuvent voir dans le noir.

Uilen kunnen in het donker zien.

Nous associons souvent le noir à la mort.

We associëren zwart vaak met de dood.

Il fait noir comme dans un four, dehors.

Het is buiten pikzwart.

Il y a un mouton noir dans chaque troupeau.

Er is een zwart schaap in elke kudde.

Nous avons deux chats ; l'un est blanc et l'autre est noir.

We hebben twee katten; de ene is wit en de andere zwart.

J'ai un chat et un chien. Le chat est noir et le chien est blanc.

Ik heb een kat en een hond. De kat is zwart, en de hond wit.


Gerelateerd aan noir

Noir - nègre