Vertaling van nombreux

Inhoud:

Frans
Nederlands
nombreux {bn.}
menig
veel 
vele


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Anne compte de nombreux admirateurs.

Ana heeft veel bewonderaars.

De nombreux enfants jouaient dans le parc.

Er speelden veel kinderen in het park.

Il possède de nombreux livres d'Histoire.

Hij bezit veel boeken over geschiedenis.

De nombreux vols ont été annulés en raison du typhon.

Veel vluchten werden geannuleerd als gevolg van de tyfoon.

Il y a de nombreux animaux dans le parc.

Er zijn veel dieren in het park.

Il y a de nombreux rats sur le navire.

Er zijn veel ratten op het schip.

Il y a de nombreux parcs à Londres.

Er zijn veel parken in Londen.

Il y a de nombreux mots que je ne comprends pas.

Er staan veel woorden die ik niet begrijp.