Vertaling van nos

Inhoud:

Frans
Nederlands
nos {betr. vnw.}
onze


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Nous devons défendre nos droits.

We moeten voor onze rechten opkomen.

Le paradis est tout autant sous nos pieds qu'au-dessus de nos têtes.

De hemel is onder onze voeten alsmede boven onze hoofden.

Les gens qui vivent ici sont nos amis.

De mensen die hier wonen zijn onze vrienden.

De nos jours les enfants ne jouent pas dehors.

Tegenwoordig spelen kinderen niet buiten.

La Bible nous dit d'aimer nos voisins, et aussi d'aimer nos ennemis; probablement parce qu'il s'agit en général des mêmes personnes.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.

Est-il besoin que nous amenions nos dictionnaires en classe, demain ?

Moeten we onze woordenboeken morgen meenemen naar de les?

Ne penses-tu pas que tous nos politiciens sont trop vieux ?

Vind je niet dat al onze politici te oud zijn?

Nos enfants aiment les chiens, mais moi, je préfère les chats.

Onze kinderen houden van houden, maar ik hou meer van katten.

Mais vous savez, il serait triste de collecter toutes ces phrases et de les garder pour nous. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec elles. C'est pourquoi Tatoeba est ouvert. Notre code source est ouvert. Nos données sont ouvertes.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.