Vertaling van nouvelle

Inhoud:

Frans
Nederlands
nouvelle [v] (la ~) {zn.}
novelle


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Hiromi porte une nouvelle tenue.

Hiromi draagt een nieuwe jurk.

Hiromi porte une nouvelle robe.

Hiromi draagt een nieuwe jurk.

Il eut une nouvelle idée.

Hij had een nieuw idee.

Je suis une nouvelle élève.

Ik ben een nieuwe student.

Sa nouvelle voiture est merveilleuse.

Zijn nieuwe auto is wonderbaarlijk.

Ma nouvelle robe est rouge.

Mijn nieuwe jurk is rood.

J'ai acheté une nouvelle voiture.

Ik kocht een nieuwe auto.

Mon père a acheté une nouvelle voiture.

Mijn vader heeft een nieuwe auto gekocht.

Je lui ai acheté une nouvelle voiture.

Ik heb een nieuwe auto voor haar gekocht.

Je vais acheter une nouvelle voiture.

Ik ga een nieuwe auto kopen.

La nouvelle copine de Tom est végétarienne.

Toms nieuwe vriendin is vegetarisch.

Je compte m'acheter une nouvelle voiture.

Ik ga een nieuwe auto kopen.

La voiture de mon père est nouvelle.

De auto van mijn vader is nieuw.

Je veux acheter une nouvelle voiture.

Ik wil een nieuwe auto kopen.

Ma sœur m'a montré une nouvelle montre.

Mijn zus liet me een nieuw horloge zien.