Vertaling van nulle part

Inhoud:

Frans
Nederlands
nulle part {bw.}
in geen velden of wegen
nergens 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Nulle part on ne trouvait la bague.

De ring was nergens te vinden.

Nulle part on ne put trouver l'anneau.

De ring kon nergens gevonden worden.

Je n'ai pu le trouver nulle part.

Ik kon het nergens vinden.

Nulle part on ne trouvait la bague.

De ring was nergens te vinden.

Je n'arrive pas à le trouver nulle part.

Ik kan hem nergens vinden.