Vertaling van partir de

Inhoud:

Frans
Nederlands
partir de {ww.}
afstappen

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

La farine est faite à partir de blé.

Meel wordt van tarwe gemaakt.

Le pain est fait à partir de blé.

Brood wordt gemaakt van tarwe.

Le musée est ouvert à partir de neuf heures.

Het museum opent om 9 uur 's ochtends.

Le verre est fait à partir de sable.

Glas wordt gemaakt van zand.

Je crois qu'il va faire de plus en plus chaud à partir de maintenant.

Ik denk dat het vanaf nu langzaamaan warmer wordt.