Vertaling van pas

Inhoud:

Frans
Nederlands
pas [m] (le ~) {zn.}
pas 
stap 
voetstap
tred
schrede
Un pas de plus et tu es un homme mort.
Nog één stap en je bent dood.
Nous n'avions pas reçu ta lettre jusqu'à hier.
We hebben uw brief gisteren pas ontvangen.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Pourquoi pas ?

Waarom niet?

C'est pas possible !

Dat kan niet waar zijn!

Je n'y manquerai pas.

Dat zal ik zeker doen.

Elle ne fume pas.

Zij rookt niet.

Il n'a pas d'enfants.

Hij heeft geen kinderen.

N'écoute pas la télévision.

Bekijk geen televisie!

Non, pas vraiment.

Neen, niet echt.

Ce n'est pas cool.

Dit is niet cool.

Il n'est pas médecin.

Hij is geen dokter.

Ne mens pas, chéri.

Niet liegen liefste.

Ce n'est pas normal.

Dit is niet normaal.

N'ajoutez pas d'annotations.

Voeg geen annotaties toe.

Tom n'est pas ici.

Tom is niet hier.

N'y touche pas.

Niet aanraken.

C'était pas moi, commissaire !

Ik was het niet, commissaris!