Vertaling van passeport

Inhoud:

Frans
Nederlands
passeport [m] (le ~) {zn.}
paspoort  [o]
pas  [m]
J'ai perdu mon passeport !
Ik ben mijn paspoort kwijt!
On m'a volé mon passeport.
Iemand heeft mijn paspoort gestolen.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

J'ai perdu mon passeport !

Ik ben mijn paspoort kwijt!

Puis-je voir votre passeport ?

Mag ik uw paspoort even zien?

On m'a volé mon passeport.

Iemand heeft mijn paspoort gestolen.

Puis-je voir votre passeport s'il vous plait ?

Mag ik uw paspoort, alstublieft?

Voulez-vous me montrer votre passeport, s'il vous plait ?

Wilt u me uw paspoort even laten zien alstublieft?

Il me faut votre passeport et trois photos.

Ik heb uw paspoort en drie foto's nodig.

Je viens juste de renouveler mon passeport, il est donc valable pour dix années encore.

Ik heb zojuist mijn paspoort verlengd, dus ik kan er weer tien jaar mee verder.

Quand on commence à ressembler à la photo de son passeport, on devrait partir en vacances.

Als je op de foto in je paspoort begint te lijken moet je op vakantie gaan.

Pour demander un nouveau passeport il faut s'adresser à la mairie.

Voor het aanvragen van een nieuw paspoort moet je naar het gemeentehuis.