Vertaling van public

Inhoud:

Frans
Nederlands
public [m] (le ~) {zn.}
publiek  [o]
Il faut de la sagesse pour comprendre la sagesse : la musique n'est rien si le public est sourd.
Het vereist wijsheid om wijsheid te verstaan: muziek is niets wanneer het publiek doof is.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je n'aime pas parler en public.

Ik spreek niet graag in het openbaar.

La langue internationale espéranto apparut en public à la fin de l'année 1887.

De internationale taal Esperanto verscheen in het openbaar aan het einde van 1887.

Il faut de la sagesse pour comprendre la sagesse : la musique n'est rien si le public est sourd.

Het vereist wijsheid om wijsheid te verstaan: muziek is niets wanneer het publiek doof is.