Vertaling van radio

Inhoud:

Frans
Nederlands
radio [m] (le ~) {zn.}
radio 
draadloze [v]
La radio est éteinte.
De radio is uit.
Allume la radio.
Doe de radio aan.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

La radio est éteinte.

De radio is uit.

Allume la radio.

Doe de radio aan.

La radio ne fonctionne pas.

De radio werkt niet.

La radio est trop forte.

De radio is te luid.

Je n'écoutais pas la radio.

Ik was niet naar de radio aan het luisteren.

Selon la radio, il va pleuvoir demain.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

Je lui ai réparé la radio.

Ik heb de radio gerepareerd voor hem.

Cette radio est-elle la tienne ?

Is deze radio van u?

Hier soir, j'ai écouté la radio.

Gisternacht luisterde ik naar de radio.

Écoutes-tu tous les jours la radio à la maison ?

Luister jij thuis dagelijks naar de radio?

J'ai appuyé sur le bouton pour allumer la radio.

Ik drukte op de knop om de radio aan te zetten.

La radio est trop forte. Tu ne peux pas baisser un peu le volume ?

De radio staat te luid. Kunt ge hem niet wat stiller zetten?

Il a conduit la voiture, en écoutant de la musique de la radio.

Hij bestuurde de auto, luisterend naar muziek op de radio.

J'espère contacter d'autres espérantistes par la radio car je suis radioamateur. Mon indicatif est F5NQW.

Ik hoop in contact te komen met andere Esperantisten via de radio, want ik ben radio-amateur. Mijn roepnummer is F5NQW.

Lorsque vous regardez la télévision ou écoutez la radio, la musique que vous entendez est souvent d'origine africaine.

Wanneer je naar televisie kijkt of naar de radio luistert, is de muziek die je hoort vaak van Afrikaanse origine.