Vertaling van rapidement

Inhoud:

Frans
Nederlands
rapidement, vite {bw.}
gauw
hard
in allerijl
schielijk
snel 
vlug 
rapidement {bw.}
prompt
rapidement {bw.}
oppervlakkig
vluchtig


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

L'économie japonaise s'est rapidement développée.

De Japanse economie ontwikkelde zich vrij snel.

Jack ne conduit pas rapidement.

Jack rijdt niet snel.

Vous avez tendance à parler trop rapidement.

Je hebt de neiging om te snel te praten.

Je veux que tu ranges la pièce rapidement.

Ik wens dat ge de kamer vlug in orde brengt.

Je veux que le travail soit fait rapidement.

Ik wil dat het werk vlug gedaan is.

Nous sommes arrivés ici rapidement, n'est-ce pas ?

We zijn hier snel aangekomen, niet?

Quand on tombe dans les escaliers, on se retrouve en bas rapidement.

Als je van de trap afvalt, ben je gauw beneden.

Un petit feu de forêt peut facilement se répandre et rapidement devenir un grand incendie.

Een klein bosbrandje kan zich makkelijk verspreiden en snel een grote vuurzee worden.

C'est parce que la lumière se propage plus rapidement que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con.

Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.


Gerelateerd aan rapidement

vite