Vertaling van rappeler

Inhoud:

Frans
Nederlands
rappeler {ww.}
bisseren
rappeler {ww.}
ten gevolge hebben
uitlokken
naar buiten roepen
rappeler {ww.}
terugbellen
Puis-je te rappeler dans vingt minutes ?
Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?
Puis-je te rappeler endéans vingt minutes?
Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?
rappeler {ww.}
terugroepen


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

N'oublie pas de me le rappeler.

Vergeet niet om me daaraan te herinneren.

Puis-je te rappeler dans vingt minutes ?

Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?

Veuillez vous rappeler ce qu'il a dit.

Onthoud alstublieft wat hij gezegd heeft.

Puis-je te rappeler endéans vingt minutes?

Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?

Je vais rappeler à 4 heures.

Ik bel om 4 uur terug.

Je n'arrive pas à me rappeler l'utilisation de cette machine.

Ik kan me niet meer herinneren hoe ik deze machine moet gebruiken.

Je ne peux pas me rappeler son nom à l'instant.

Ik kan even niet op zijn naam komen.

Je connais cet air mais je n'arrive pas à me rappeler des paroles.

Dat deuntje is me bekend maar ik kan me de tekst niet herinneren.