Vertaling van rarement

Inhoud:

Frans
Nederlands
rarement {bw.}
zelden 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Nancy sourit rarement.

Nancy glimlacht zelden.

Il va rarement à l'église.

Hij gaat zelden naar de kerk.

Il écrit rarement à son père.

Hij schrijft zelden naar zijn vader.

Les Italiens parlent rarement de politique.

Italianen praten zelden over politiek.

Il est rarement de bonne humeur.

Hij is zelden goed gehumeurd.

Ma mère regarde rarement la télévision le soir.

Mijn moeder kijkt s'avonds zelden naar de televisie.

En vivant comme il le faisait dans une campagne éloignée, il montait rarement à la ville.

Levend op het platteland, zoals hij dat deed, kwam hij zelden in de stad.