Vertaling van relativement

Inhoud:

Frans
Nederlands
relativement {bw.}
aardig 
tamelijk 
vrij


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Les pépins des grenades sont relativement grands.

Het binnenste van een granaat is tamelijk groot.

On doit conserver le lait à température relativement basse.

Melk moet men bewaren bij relatief lage temperatuur.