Vertaling van sa

Inhoud:

Frans
Nederlands
sa, son {bez. vnw.}
zijn 
z'n
zijne
sa, son {bez. vnw.}
haar 
heur
'r
d'r
hare
sa, son {bez. vnw.}
zijn 
'r
d'r
z'n
haar 
zijne
hare


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Tom trompe sa femme.

Tom bedriegt zijn vrouw.

C'est sa maison.

Dit is haar huis.

C'est sa maison.

Dit is zijn huis.

C'est sa voiture.

Dat is zijn auto.

C'est sa spécialité.

Dat is zijn specialiteit.

Sa réponse fut négative.

Zijn antwoord was negatief.

Sa bicyclette est bleue.

Zijn fiets is blauw.

Il avoua sa faute.

Hij heeft zijn fout erkend.

Sa mémoire me surprend.

Zijn geheugen verrast me.

L'espagnol est sa langue maternelle.

Spaans is zijn moedertaal.

Sa version anglaise est parfaite.

Zijn Engels is perfect.

J'ai ri à sa blague.

Ik lachte om zijn mop.

Il jouait avec sa chatte.

Hij speelde met zijn kat.

Le médicament sauva sa vie.

Het medicament heeft haar leven gered.

L'argent a changé sa vie.

Geld heeft zijn leven veranderd.


Gerelateerd aan sa

son