Vertaling van sans d��tour

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Frans - Nederlands woordenboek

Vergelijkbare woorden

Frans
Nederlands
sans détour, simplement {bw.}
eenvoudig
eenvoudigweg
zonder meer
debout, directement, sans détour {bw.}
direct 
overeind
rechtop
sans honneur, indécent {bn.}
oneervol
schandelijk
smadelijk
sans artifice, sans façons {bn.}
natuurlijk
ongekunsteld
sans alcool, hygiénique {bn.}
alcoholvrij 
sans vergogne {bn.}
brutaal
driest
onbeschaamd
schaamteloos
méprisable, piètre, vil, sans valeur {bn.}
lelijk 
shit-
kut-
rot-
kloten-
pokken-
absolument, sans faute, sûrement {bw.}
bepaald 
beslist 
per se
strikt
volstrekt
vooral
zeker 
sans doute {bw.}
bepaald 
ongetwijfeld
zeker 
sans abri {bn.}
dakloos
onbehuisd